Danh mục: Nữ

Đơn hàng : Hàng bán tự động, kiểm tra máy

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Aichi
 • Mức Lương
  Khoảng 35,2 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  29/11/2021

Đơn hàng : Chế biến, đóng hộp thủy sản

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Hamada
 • Mức Lương
  Khoảng 34,5 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  30/11/2021

Đơn hàng : kiểm tra máy

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Tỉnh Gifu
 • Mức Lương
  Khoảng 34,5 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  13/09/2021

Đơn hàng : Lắp ráp thiết bị điện tử

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Mie
 • Mức Lương
  Khoảng 41,4 triệu/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/07/2021

Đơn hàng : Đúc buồng lạnh

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Osaka
 • Mức Lương
  Khoảng 34.5 triệu/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/07/2021

Đơn hàng : Kiểm tra máy

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Osaka
 • Mức Lương
  Khoảng 39,1 triệu/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/07/2021

Đơn hàng : Đóng gói công nghiệp

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Osaka
 • Mức Lương
  Khoảng 35,6 triệu/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/08/2021

Đơn hàng : Kiểm tra máy

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Osaka
 • Mức Lương
  Khoảng 35,8 triệu/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/07/2021

Đơn hàng : Kiểm tra máy

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản
 • Mức Lương
  Khoảng 35,8 triệu/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  30/05/2021

Đơn hàng : Kiểm tra máy

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản
 • Mức Lương
  Khoảng 34.5 triệu/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  19/05/2021

Đơn hàng : Kiểm tra máy

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Osaka
 • Mức Lương
  Khoảng 36,5 triệu/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  13/04/2021

Đơn hàng : Chế biến thủy sản

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Hamada
 • Mức Lương
  Khoảng 33 triệu/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  07/04/2021