Danh mục: Nam

Đơn hàng : Đóng gói công nghiệp

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Aichi
 • Mức Lương
  Khoảng 34,6 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  14/12/2021

Đơn hàng : Sơn xây dựng

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Aichi
 • Mức Lương
  Khoảng 34,8 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/12/2021

Đơn hàng : Lắp đặt đường ống

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Aichi
 • Mức Lương
  Khoảng 34,7 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/12/2021

Đơn hàng : Gia công cơ khí

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Osaka
 • Mức Lương
  Khoảng 33,1 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/12/2021

Đơn hàng : Kiểm tra máy

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Aichi
 • Mức Lương
  Khoảng 34,4 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  03/12/2021

Đơn hàng : Hàn tay

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Osaka
 • Mức Lương
  Khoảng 32,1 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/12/2021

Đơn hàng : Gia công cơ khí

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Osaka
 • Mức Lương
  Khoảng 33,6 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/12/2021

Đơn hàng : Ép Nhựa

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Tỉnh Mie
 • Mức Lương
  Khoảng 36,3 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/12/2021

Đơn hàng : Hàng bán tự động, kiểm tra máy

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Aichi
 • Mức Lương
  Khoảng 35,2 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  29/11/2021

Đơn hàng : Sơn nội thất trong nhà

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - hiroshima
 • Mức Lương
  Khoảng 36,2 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  30/11/2021

Đơn hàng : gia công cơ khí

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Aichi
 • Mức Lương
  Khoảng 32,3 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  19/11/2021

Đơn hàng : Gia công cơ khí trong nhà xưởng

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Aichi
 • Mức Lương
  Khoảng 34,7 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  30/11/2021