Đơn hàng : Gia công cơ khí trong nhà xưởng

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Aichi
 • Mức Lương
  Khoảng 34,7 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  30/11/2021

Đơn hàng : kiểm tra máy

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Osaka
 • Mức Lương
  Khoảng 33,6 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  02/11/2021

Đơn hàng : Gia công cơ khí

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Osaka
 • Mức Lương
  Khoảng 36,8 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  01/11/2021

Đơn hàng : Chế biến, đóng hộp thủy sản

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Hamada
 • Mức Lương
  Khoảng 34,5 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  30/11/2021

Đơn hàng : kiểm tra máy

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Tỉnh Gifu
 • Mức Lương
  Khoảng 34,5 triệu / tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  13/09/2021

Đơn hàng : Lắp ráp thiết bị điện tử

 • Nơi Làm Việc
  Nhật Bản - Mie
 • Mức Lương
  Khoảng 41,4 triệu/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ
  31/07/2021